نان تست سفید بزرگ 750 گرم

88/000 ریال


مشخصات فنی

تست سفید بزرگ
720 گرم
توضیحات محصول