232693658792083

سن ایچ آلبالو شیشه ای

40/000 ریال


مشخصات فنی

آب معدنی طبیعی بدون گاز
200 میلی لیتر
شیشه ای
آلبالو
توضیحات محصول